Algemene voorwaarden

We begrijpen dat online boeken een aanzienlijk vertrouwen van uw kant vereist. We waarderen uw vertrouwen en maken er een hoge prioriteit van om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die u ons verstrekt te waarborgen. We begrijpen dat je niet overladen wilt worden met stapels ongewenste e-mail, dus we zullen je gegevens nooit doorgeven aan iemand anders die niets te maken heeft met het leveren van onze service. We houden u graag op de hoogte van wat we doen en kunnen af ​​en toe contact met u opnemen. Lees dit beleid voor meer informatie over onze privacypraktijken. Door deze website te bezoeken, accepteert u de hierin beschreven praktijken.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op dolfijnengrancanaria.com beheerd door Ocean Passions SL. In het kader van een bemiddelingsdienst zal Ocean Passions SL de bezoekers en leveranciers van rondleidingen of toeristische diensten voorzien van dit boekingsplatform.

Ocean Passions SL kan deze privacy van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. We raden u aan om deze pagina van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.

Informatie conform wetgeving 34/2002 11 juli (Art. 9 en 10)

Eigenaar: Ocean Passions SL
Adres: Calle Abubilla 28, Santa Agueda, Gran Canaria, 35128
Contact: info@dolphinsgrancanaria.com
Het domein www.dolphinsgrancanaria.com is eigendom van Ocean Passions SL

Geregistreerd in Registro Mercantil de Las Palmas – Registratie

Intellectueel eigendomsbeleid

Ocean Passions SL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuist, ongepast of onwettig gebruik van de informatie op de webpagina’s www.dolphinsgrancanaria.com. Binnen de door de wet gestelde grenzen aanvaardt Ocean Passions SL geen aansprakelijkheid voor het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, integriteit, actualisering en nauwkeurigheid van de gegevens of informatie op hun internetsites.

De inhoud en informatie van webpagina’s kan worden gemaakt door medewerkers van www.dolphinsgrancanaria.com, Ocean Passions SL of externe medewerkers. Webpagina’s van www.dolphinsgrancanaria.com kunnen links bevatten naar andere sites van derden die Ocean Passions SL niet kan controleren. Daarom kan Ocean Passions SL geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud die op deze pagina’s kan verschijnen.
De tekst, afbeeldingen, geluiden, animaties, software en andere inhoud op www.dolphinsgrancanaria.com zijn eigendom van Ocean Passions SL of zijn eigenaren. Voor elke verzending, distributie, overdracht, reproductie, opslag of volledige openbare volledige of gedeeltelijke communicatie moet de uitdrukkelijke toestemming van Ocean Passions SL worden verkregen.

Om toegang te krijgen tot diensten die worden aangeboden via de website dolfijnengrancanaria.com, moet u enkele van uw persoonlijke gegevens verstrekken. In overeenstemming met de bepalingen van Wet 15/1999, vanaf 13 december, Intellectuele eigendomsrechten, om u te informeren door het invullen van de formulieren, zullen uw persoonlijke gegevens worden opgenomen en behandeld in een bestand, naar behoren geregistreerd als eigendom van Ocean Passions SL om om diensten te verlenen (naar behoren beschreven) en om u te informeren over zakelijke informatie van Ocean Passions SL. Uw gegevens worden in ieder geval niet aan andere dan de aangegeven derden doorgegeven. U kunt het recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet tegen uw persoonlijke gegevens uitoefenen door te schrijven naar info@dolphinsgrancanaria.com

Algemene voorwaarden – Internetverkoop

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk ticket dat is gekocht via de website dolfijnengrancanaria.com door u, de koper (hierna “u” of “uw”) van ons, Ocean Passions SL, een bedrijf geregistreerd in Spanje onder ondernemingsnummer B76304674 en met zijn maatschappelijke zetel te Calle Abubilla 28, Santa Agueda (“Ocean Passions SL”, “wij” of “ons”).

Bestellingen plaatsen en annuleren

Controleer voordat uw boeking wordt verwerkt of de gegevens die u over uzelf hebt ingevoerd en uw reserveringsvereisten correct zijn. Zodra dit door u is bevestigd, accepteert Dolphins Gran Canaria geen verantwoordelijkheid voor, of biedt het geen restitutie voor, verlies als gevolg van onjuiste informatie die door u is verstrekt op het moment van bestellen van uw ticket(s), tenzij dit te wijten is aan onze fout .
Mochten door u bestelde tickets om welke reden dan ook niet meer beschikbaar zijn dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld door Dolphins Gran Canaria. Dolphins Gran Canaria behoudt zich het recht voor om de transactie te voltooien door een deel van de totale bestelling uit te geven, of deze volledig te annuleren. In beide gevallen wordt u terugbetaald voor alle bestelde maar niet ontvangen tickets en dit is de enige aansprakelijkheid die wij jegens u hebben.

We hebben een annuleringsbeleid van 48 uur van tevoren <48 uur voor de reis -> 100%
Annulering of eventuele wijzigingen moeten per e-mail, telefoon of persoonlijk worden gedaan en een bevestiging ontvangen van Dolphins Gran Canaria.
Het doorverkopen van tickets is verboden. Dolphins Gran Canaria behoudt zich het recht voor om doorverkochte tickets te annuleren.
Dolphins Gran Canaria behoudt zich het recht voor om zonder restitutie of compensatie de toegang te weigeren aan personen wiens gedrag wanordelijk of ongepast is.
Dolphins Gran Canaria kan zonder voorafgaande kennisgeving de geadverteerde programma’s, evenemententijden en publiekscapaciteit wijzigen.
Dolphins Gran Canaria mag de afbeelding of gelijkenis van de kaarthouder gebruiken in een live of opgenomen videoweergave, foto of afbeelding
Dolphins Gran Canaria kan het evenement uitstellen, annuleren, onderbreken of stoppen als gevolg van slecht weer, gevaarlijke situaties of andere oorzaken buiten de redelijke controle.
Door transacties op onze website uit te voeren, bevestigt de koper dat de koper ten minste 18 jaar oud is en deze gebruiksvoorwaarden begrijpt en accepteert.

Betaling

De vermelde prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief toepasselijke IGIC.

Onze aansprakelijkheid

Als we de afspraken onder deze algemene voorwaarden schenden, zijn we niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die u als gevolg daarvan lijdt, tenzij de verliezen een voorzienbaar gevolg zijn van de schending. Verlies of schade is voorzienbaar als het duidelijk is dat het zal gebeuren of waar ze door u en ons konden worden overwogen op het moment dat u uw tickets kocht.

Dolphins Gran Canaria is niet verantwoordelijk voor het betalen van enige vergoeding aan u voor verlies of schade aan eigendommen, tenzij het verlies of de schade is geleden als gevolg van onze nalatigheid of ander plichtsverzuim.

Veiligheid

Hoewel Dolphins Gran Canaria zich inzet om ervoor te zorgen dat de juiste veiligheidsmaatregelen worden getroffen om te proberen letsel bij klanten te voorkomen, erkent u het risico op letsel tijdens het bijwonen van uw tour georganiseerd door Dolphins Gran Canaria, ondanks het nemen van dergelijke voorzorgsmaatregelen, en u stemt ermee in dat u nemen alle risico’s en gevaren die voortvloeien uit uw aanwezigheid op zich. Dolphins Gran Canaria is niet verantwoordelijk voor het betalen van enige vergoeding aan u voor enig letsel, verlies of schade die u heeft geleden, tenzij dit letsel, verlies of schade is geleden als gevolg van onze nalatigheid of ander plichtsverzuim.

Algemene Ticketing Voorwaarden

U mag uw rechten onder deze algemene voorwaarden niet overdragen. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, zal de ongeldigheid van die bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, die volledig van kracht blijven. De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden gebruikt om uw bestelling uit te voeren en worden door ons bewaard in overeenstemming met ons privacybeleid. Zoals uiteengezet in ons privacybeleid, bewaren we uw gegevens ook om u op de hoogte te houden van toekomstige kaartverkoop en andere evenementen, initiatieven, producten en diensten waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren. We zullen uw gegevens niet delen met derden zonder uw voorafgaande toestemming. Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens voor deze doeleinden worden bewaard, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen. Het contract tussen ons wordt beheerst door de wet van Spanje en elk geschil dat voortvloeit uit dit contract zal worden voorgelegd aan de relevante bevoegde rechtbanken.